top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

Ẹ̀yin ni Ìmọ́lẹ̀ Aiyé

Matiu 5:14

Baba ìyọ́nú àti Ọlọ́run ìtùnú gbogbo, ńtù wá nínú ni gbogbo ìdààmú wa, ki àwa pẹ̀lú lè máa tu àwọn tí ó wá nínú ìdààmú nínú, nípá ìtùnú náà ti a fi ńtú àwa fúnra wa nínú láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. (2 Kọrinti 1:3-4)

Sad Man.jpg

Click an image to send or download a Life-Changing Message

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)

bottom of page