top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

Dünyanın ışığı sizsiniz

Matta 5:14

Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.  (2 Korintliler 1:3-4)

Sad Man.jpg

Bir mesajı indirmek veya göndermek için görüntüyü tıklayın

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)

bottom of page