top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

Wy jesteście światłość świata

Mateusza 5:14

Jakże wspaniały jest Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa, naszego Pana, będący źródłem miłości i zachęty! To On w każdej trudnej sytuacji dodaje nam otuchy, abyśmy i my mogli dodawać otuchy tym, którzy znajdują się w jakimś trudnym położeniu. (2 Koryntian 1:3-4)

Sad Man.jpg

Kliknij obraz, aby pobrać czy wysłać wiadomość

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)

bottom of page