top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

Se limyè nou ye pou moun sou latè

Matye 5:14

Ann fè lwanj Bondye ki papa Jezikri, Seyè nou an, Papa ki gen kè sansib la, Bondye ki toujou la pou ban nou ankourajman an. Li ankouraje nou nan tout lapenn nou konsa nou menm tou nou ka ankouraje moun nan tout kalite lapenn. (2 Korint 1:3-4)

Sad Man.jpg

Klike sou yon imaj pou rale dosye oubyen pou voye yon mesaj

Download our Free eBook and Go For Jesus

bottom of page