top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

Gij zijt het licht der wereld

Mattheüs 5:14

De God aller vertroosting, ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. (2 Corinthiër 1:3-4)

Sad Man.jpg

Klik op een afbeelding om te downloaden of om een bericht te verzenden

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)

bottom of page