top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

I er Verdens Lys

Matthæus 5:14

Trøstens Gud trøster os under al vor trængsel, for at vi maa kunne trøste dem, som ere i alle haande trængsel, med den trøst, hvormed vi selv trøstes af Gud (2 Korinterne 1:3-4)

Sad Man.jpg

Klik på et billede for at downloade eller sende en besked

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)

bottom of page