top of page
Dove Letter Zone.jpeg
Light_Lamps2.jpg

Vy jste světlo světa

Matouš 5:14

Bůh veškeré útěchy, nás utěšuje v každém soužení, takže můžeme být schopni utěšit těch kteří jsou v jakémkoli protivenství tou útěchou které jsme sami přijali od Boha. (Druhá Korintským 1:3-4).

Sad Man.jpg

Klikněte na obrázek pro stažení nebo odešlete zprávu

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)

bottom of page